Top 48 Katechizm Dla Dzieci Komunijnych Pdf Trust The Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me katechizm dla dzieci komunijnych pdf on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.future-user.com team, along with other related topics such as: katechizm dla dzieci komunijnych pdf Katechizm dla dzieci komunijnych, Mały KATECHIZM pdf, Katechizm do Komunii 2021 pdf, KATECHIZM do Komunii 2022 PDF, MAŁY KATECHIZM dla dzieci pierwszokomunijnych PDF, Mały katechizm dla dzieci, KATECHIZM do Komunii do druku, Katechizm do Komunii 2022

Table of Contents

Jakie modlitwy musi znać dziecko do komunii?

Przygotowanie do I Komunii Świętej – wymagane modlitwy

Dziecko uczy się Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia anielskiego, Składu apostolskiego, modlitwy do Anioła Stróża oraz przykazania miłości. Wymagana jest znajomość 10 Przykazań Bożych i ich znaczenia.

Jakie modlitwy do Pierwszej Komunii Świętej?

Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Jakie modlitwy są w małym katechizmie?

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

Cnoty Boskie
 • Wiara.
 • Nadzieja.
 • Miłość.

Jak się modlić przed komunią i po Komunii?

wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela. Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję. Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.

See also  Top 5 Egzamin Zawodowy Technik Ekonomista Kwalifikacja A 35 Top Answer Update

Jak modlić się za dzieci?

Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, a by bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Czy rodzice muszą iść do spowiedzi przed komunią dziecka?

Czy rozwiedzeni rodzice mogą przystąpić do komunii z dzieckiem? Rozwód cywilny nie ma skutków kanonicznych, dlatego z punktu widzenia Kościoła katolickiego nie powoduje ustania sakramentu małżeństwa. Jeżeli więc rozwiedzeni rodzice żyją samotnie nie ma przeszkody, by przystąpili do komunii.

Co się mówi przed przyjęciem Komunii?

Jeden z nich może ofiarować w intencji samego siebie, innej osoby (zarówno żywej, jak i zmarłej), lub w innych dobrych intencjach. c) do przyjęcia Komunii świętej należy się przygotować duchowo: wzbudzić sobie akt wiary, nadziei i miłości, akt żalu za grzechy, można odmówić inne modlitwy.

Jakie atrakcje dla dzieci na komunię?

10 najlepszych atrakcji dla dzieci na pierwszą komunie
 1. Kącik zabaw i gier. …
 2. Animator. …
 3. Ukryte przedmioty. …
 4. Dmuchane place zabaw. …
 5. Klaun. …
 6. Karaoke. …
 7. Malowanie twarzy. …
 8. Tor przeszkód.

Jak się mówi Ojcze nasz?

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Jakie modlitwy powinno się odmawiać codziennie?

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga, a także 10 Przykazań Bożych, Dwa przykazania miłości i modlitwa do Anioła Stróża. Do tych modlitw można dołączyć również inne wybrane indywidualnie przez osobę modlącą się.

Co wchodzi w skład katechizmu?

Mały katechizm
 • Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska) …
 • Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie) …
 • Wierzę w Boga (Skład Apostolski) …
 • Dziesięć Przykazań Bożych. …
 • Przykazania Kościelne. …
 • Główne prawdy wiary. …
 • Trzy Cnoty Boskie. …
 • Siedem Sakramentów Świętych.

Co to znaczy że Bóg jest jeden ale w trzech osobach?

Chrześcijańskie nauczanie głosi po prostu, że istnieje tylko jeden Bóg i że objawia się On w trzech Osobach Boskich, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z trzech osób sama w sobie jest w pełni Bogiem. Zachowując własną odrębność, osoby Boskie są ze sobą doskonale zjednoczone w pojedynczym Bóstwie.

Jak ofiarować Komunię za kogoś?

Czy można przyjąć Komunię Świętą w czyjejś intencji? Przyjmowane Ciało Chrystusa łączy z Bogiem Żywym i uświęca tylko i wyłącznie osobę, która przyjmuje Komunię Świętą. Nie można zatem “oddać” tego daru nikomu innemu, czyli przyjąć Komunii w intencji kogoś innego.

Co daje nam dar komunii świętej?

Przyjęcie sakramentu stawia cię w gronie tych, którzy mogą doświadczyć łaski, a tym samym obcować z Bogiem. Cały sens komunii to radość ze spotkania z Jezusem, możliwość po raz pierwszy przyjęcia go do serca, bo ta uroczystość właśnie takie ma znaczenie.

Jaka Modlitwa po spowiedzi?

Wielbij duszo moja Pana, i wszystko, co we mnie jest, wielbij Imię Jego! Wielbij Pana, a nie zapominaj o miłosierdziu, jakie okazał nad tobą Ten, który ci grzechy odpuścił, ułomności przebaczył, od zguby uratował i łaską obdarzył. Przyjmij, o Boże, łaskawie moje jęki i westchnienia, przez Syna Twego, Jezusa Chrystusa.

See also  Top 45 김하늘 남편 최진혁 회사 145 Most Correct Answers

Co mówi się dziecku na komunię?

W dniu Twojej Pierwszej Komunii Świętej życzymy Ci jak najwięcej łask Bożych, Jezusa w sercu, wiecznego szczęścia i kochających Cię osób wokół Ciebie. Z życiem nigdy nie graj w kości, ufność miej w Bożej mądrości. Niech Cię nie zniechęca żadna trudna droga, nie idź na łatwiznę – tak trafisz do Boga.

Co się mówi przed przyjęciem Komunii?

Jeden z nich może ofiarować w intencji samego siebie, innej osoby (zarówno żywej, jak i zmarłej), lub w innych dobrych intencjach. c) do przyjęcia Komunii świętej należy się przygotować duchowo: wzbudzić sobie akt wiary, nadziei i miłości, akt żalu za grzechy, można odmówić inne modlitwy.

Jaka modlitwa przed obiadem komunijnym?

Pobłogosław, Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i miłością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Jak się mówi wierzę w Boga?

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.


Questions Answers – First Communion Catechism – New Saint Joseph
Questions Answers – First Communion Catechism – New Saint Joseph


katechizm dla dzieci komunijnych pdf

 • Article author: teresasiedlce.pl
 • Reviews from users: 36362 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about katechizm dla dzieci komunijnych pdf Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz: Na wieki wieków. Amen. Dziecko: Do spowiedzi świętej przystępuję po raz pierwszy. (od … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for katechizm dla dzieci komunijnych pdf Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz: Na wieki wieków. Amen. Dziecko: Do spowiedzi świętej przystępuję po raz pierwszy. (od …
 • Table of Contents:
katechizm dla dzieci komunijnych pdf
katechizm dla dzieci komunijnych pdf

Read More

katechizm dla dzieci komunijnych pdf

 • Article author: www.milosierdzieglogow.pl
 • Reviews from users: 11147 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about katechizm dla dzieci komunijnych pdf KATECHIZM DLA KANDYDATÓW DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. KATECHIZM DZIECI I-KOMUNIJNYCH według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mały Katechizm -modlitwy. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for katechizm dla dzieci komunijnych pdf KATECHIZM DLA KANDYDATÓW DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. KATECHIZM DZIECI I-KOMUNIJNYCH według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mały Katechizm -modlitwy.
 • Table of Contents:
katechizm dla dzieci komunijnych pdf
katechizm dla dzieci komunijnych pdf

Read More

katechizm dla dzieci komunijnych pdf

 • Article author: parafiarudzica.org.pl
 • Reviews from users: 2598 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about katechizm dla dzieci komunijnych pdf katechizm. Przygotowanie dla dzieci pierwszokomunijnych. Rudzica 2017. Page 2. 2. Znak Krzyża świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for katechizm dla dzieci komunijnych pdf katechizm. Przygotowanie dla dzieci pierwszokomunijnych. Rudzica 2017. Page 2. 2. Znak Krzyża świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 • Table of Contents:
See also  Top 33 손 빨래 주소 Best 73 Answer
katechizm dla dzieci komunijnych pdf
katechizm dla dzieci komunijnych pdf

Read More

Katechizm dla dzieci I Komunijnych – PDF Free Download

 • Article author: docplayer.pl
 • Reviews from users: 47630 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Katechizm dla dzieci I Komunijnych – PDF Free Download Katechizm dla dzieci I Komunijnych Akty: wiary, nadziei, miłości i Ŝalu Akt wiary Wierzę w Ciebie, BoŜe Ŝywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Katechizm dla dzieci I Komunijnych – PDF Free Download Katechizm dla dzieci I Komunijnych Akty: wiary, nadziei, miłości i Ŝalu Akt wiary Wierzę w Ciebie, BoŜe Ŝywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, … Katechizm dla dzieci I Komunijnych Akty: wiary, nadziei, miłości i Ŝalu Akt wiary Wierzę w Ciebie, BoŜe Ŝywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił BoŜe, Twe słowo mylić się nie moŝe. Akt nadziei
 • Table of Contents:
Katechizm dla dzieci I Komunijnych - PDF Free Download
Katechizm dla dzieci I Komunijnych – PDF Free Download

Read More

Katechizm dla dzieci komunijnych – Trzebnice Trzebnice

 • Article author: trzebnice.info.pl
 • Reviews from users: 19302 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Katechizm dla dzieci komunijnych – Trzebnice Trzebnice Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Katechizm dla dzieci komunijnych – Trzebnice Trzebnice Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, …
 • Table of Contents:

   Katechizm dla dzieci komunijnych - Trzebnice   Trzebnice
Katechizm dla dzieci komunijnych – Trzebnice Trzebnice

Read More

katechizm dla dzieci komunijnych pdf

 • Article author: albert.zgora.pl
 • Reviews from users: 19360 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about katechizm dla dzieci komunijnych pdf KATECHIZM DZIECKA PIERWSZOKOMUNIJNEGO. Parafia p.w. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. Wrzesień. Znak krzyża świętego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for katechizm dla dzieci komunijnych pdf KATECHIZM DZIECKA PIERWSZOKOMUNIJNEGO. Parafia p.w. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. Wrzesień. Znak krzyża świętego.
 • Table of Contents:
katechizm dla dzieci komunijnych pdf
katechizm dla dzieci komunijnych pdf

Read More

Przygotowanie do I Komunii Świętej: jakie warunki trzeba spełnić? Lista

– Dziecko

 • Article author: kobieta.onet.pl
 • Reviews from users: 28781 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Przygotowanie do I Komunii Świętej: jakie warunki trzeba spełnić? Lista

  – Dziecko
  Updating …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Przygotowanie do I Komunii Świętej: jakie warunki trzeba spełnić? Lista

  – Dziecko
  Updating Przygotowanie do I Komunii Świętej wymaga czasu i poświęcenia od wszystkich członków rodziny. To dzień niezwykle istotny dla każdego chrześcijanina. Wcześniej dziecko musi przede wszystkim nauczyć się wybranych modlitw oraz zrozumieć powagę sakramentu. Jak wygląda przygotowanie do I Komunii Świętej? O czym rodzice powinni pomyśleć w pierwszej kolejności?

 • Table of Contents:

Przygotowanie do I Komunii Świętej – lista zajęć i obowiązków

Przygotowanie do I Komunii Świętej – wymagane modlitwy

Przygotowanie do I Komunii Świętej – aspekty praktyczne

To również Cię zainteresuje

Redakcja poleca


    Przygotowanie do I Komunii Świętej: jakie warunki trzeba spełnić? Lista 
    
    - Dziecko
Przygotowanie do I Komunii Świętej: jakie warunki trzeba spełnić? Lista

– Dziecko

Read More

katechizm dla dzieci komunijnych pdf

 • Article author: www.milosierdzieglogow.pl
 • Reviews from users: 49405 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about katechizm dla dzieci komunijnych pdf Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for katechizm dla dzieci komunijnych pdf Updating
 • Table of Contents:
katechizm dla dzieci komunijnych pdf
katechizm dla dzieci komunijnych pdf

Read More

Mały katechizm

 • Article author: www.gim18.bialystok.pl
 • Reviews from users: 659 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Mały katechizm Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Mały katechizm Updating ZSP5, SP48, PG18, gimnazjum, Białystok, Batory, gim18, klem, sport szkoły, Przedszkole 87 Białystok przedszkole 87Strona internetowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 48 oraz Przedszkole Samorządowe nr 87)
 • Table of Contents:
Mały katechizm
Mały katechizm

Read More

Modlitwa przed Komunią Świętą – Dolina Modlitwy

 • Article author: dolinamodlitwy.pl
 • Reviews from users: 9767 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Modlitwa przed Komunią Świętą – Dolina Modlitwy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Modlitwa przed Komunią Świętą – Dolina Modlitwy Updating
 • Table of Contents:
Modlitwa przed Komunią Świętą – Dolina Modlitwy
Modlitwa przed Komunią Świętą – Dolina Modlitwy

Read More

Katechizm – 100 pytań i odpowiedzi – Przygotowanie do I Komunii św. – Strefa modlitwy – Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

 • Article author: www.parafiapierwoszyno.pl
 • Reviews from users: 18028 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Katechizm – 100 pytań i odpowiedzi – Przygotowanie do I Komunii św. – Strefa modlitwy – Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  do pomocy w nauce dziecka. O Panu Bogu. 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Katechizm – 100 pytań i odpowiedzi – Przygotowanie do I Komunii św. – Strefa modlitwy – Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  do pomocy w nauce dziecka. O Panu Bogu. 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi …
 • Table of Contents:

        Katechizm - 100 pytań i odpowiedzi - Przygotowanie do I Komunii św. - Strefa modlitwy - Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Katechizm – 100 pytań i odpowiedzi – Przygotowanie do I Komunii św. – Strefa modlitwy – Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Read More

katechizm dla dzieci komunijnych pdf

 • Article author: www.parafiapiaskinowe.pl
 • Reviews from users: 33420 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about katechizm dla dzieci komunijnych pdf MAŁY KATECHIZM, CZĘŚĆ II. O GRZECHU. 1. Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for katechizm dla dzieci komunijnych pdf MAŁY KATECHIZM, CZĘŚĆ II. O GRZECHU. 1. Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.
 • Table of Contents:
katechizm dla dzieci komunijnych pdf
katechizm dla dzieci komunijnych pdf

Read More

katechizm dla dzieci komunijnych pdf

 • Article author: parafia.glogovia.pl
 • Reviews from users: 42986 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about katechizm dla dzieci komunijnych pdf Modlitwa Pańska: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for katechizm dla dzieci komunijnych pdf Modlitwa Pańska: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
 • Table of Contents:
katechizm dla dzieci komunijnych pdf
katechizm dla dzieci komunijnych pdf

Read More


See more articles in the same category here: 561+ tips for you.

Katechizm dla dzieci I Komunijnych

8 Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Siedem grzechów głównych 1. Pycha 2. Chciwość 3. Nieczystość 4. Zazdrość 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 6. Gniew 7. Lenistwo Potrzebne wiadomości Post Eucharystyczny Post Eucharystyczny powstrzymanie się od spoŝycia pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii świętej, z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu. Post Eucharystyczny jest nakazany, o czym mówią następujące przepisy prawa kanonicznego: Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa (kan ). Osoby w podeszłym wieku lub złoŝone jakąś chorobą, jak równieŝ ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociaŝby coś spoŝyli w ciągu godziny poprzedzającej (kan ). str. 8

7 narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyŝowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić Ŝywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, Ŝywot wieczny. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen Zdrowaś Maryjo Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Ŝywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko BoŜa, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. str. 7

5 odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wysławiajmy Pana, bo jest dobry……bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. Bóg zapłać za spowiedź. Spowiedź powszechna Części stałe Mszy św. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu I wam, bracia i siostry, śe bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, Wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Chwała na wysokości Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. str. 5

4 Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków. Amen Jestem uczniem klasy II przystępuję do spowiedzi świętej (po raz pierwszy) /od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem u spowiedzi (mówisz kiedy), pokutę zadaną odprawiłem(lub nie i dlaczego),a dalej jest tak samo/ Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:… Teraz mówisz grzechy. Po wyznaniu grzechów mówisz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie Ŝałuję i chcę się szczerze poprawić, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. Teraz słuchasz księdza. Ksiądz udzieli ci pouczenia i powie, jaką pokutę masz czynić. Potem ksiądz zachęci Cię do Ŝalu słowami: śałuj raz jeszcze za swoje grzechy! lub śałuj za grzechy! W tym czasie módl się po cichu uderzając się w piersi: BoŜe, bądź miłościw mnie, grzesznemu! Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja str. 4

2 Główne prawdy wiary lub ( 6 prawd wiary ) 1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn BoŜy i Duch Święty. 4. Syn BoŜy stał się człowiekiem i umarł na krzyŝu dla naszego zbawienia. 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 5. Łaska BoŜa jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Dekalog 10 przykazań BoŜych 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóŝ. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie poŝądaj Ŝony bliźniego twego. 10. Ani Ŝadnej rzeczy, która jego jest. Przykazania kościelne 5 przykazań kościelnych (Wersja aktualnie obowiązująca) 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć str. 2

1 Katechizm dla dzieci I Komunijnych Akty: wiary, nadziei, miłości i Ŝalu Akt wiary Wierzę w Ciebie, BoŜe Ŝywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił BoŜe, Twe słowo mylić się nie moŝe. Akt nadziei Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości BoŜe, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone. Akt Ŝalu Ach Ŝałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Przykazanie miłości Boga i bliźniego Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. str. 1

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest Bardziej szczegółowo

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Główne prawdy wiary: 1.Jest jeden Bóg. 2.Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3.Są trzy Osoby Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? – *** – Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo Bardziej szczegółowo

Katechizm dla osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania Katechizm dla osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania 1. Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się Bardziej szczegółowo

DROGA MODLITWY ZE ŚWIĘTYM MAKSYMILIANEM DROGA MODLITWY ZE ŚWIĘTYM MAKSYMILIANEM Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów 2015 Wyboru tekstów dokonała i opracowała: Maria Lademann Redakcja techniczna i skład: Aleksandra Wojtyna Projekt okładki: Bardziej szczegółowo

Pięć warunków Sakramentu Pokuty: Na czerwono zaznaczono najczęściej popełniane błędy zwróć na nie szczególną uwagę! Ojcze nasz, któryś jest w niebie: – święć się Imię Twoje, – przyjdź Królestwo Twoje, – bądź wola Twoja, jako w niebie, Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO Z WIEDZY RELIGIJNEJ ZAGADNIENIA DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO Z WIEDZY RELIGIJNEJ 1) dialog przed bierzmowaniem Pragniemy, / aby Duch Święty, / którego otrzymamy / umocnił nas do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według Bardziej szczegółowo

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia. Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH Ojcze nasz Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO Z WIEDZY RELIGIJNEJ ZAGADNIENIA DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO Z WIEDZY RELIGIJNEJ 1) dialog przed bierzmowaniem Pragniemy, / aby Duch Święty, / którego otrzymamy / umocnił nas do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Bardziej szczegółowo

2. Pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (i Maryja Zawsze Dziewica) Na wieki wieków. Amen. 1 ” M A Ł Y K A T E C H I Z M ” 1. Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2. Pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (i Maryja Zawsze Dziewica) Na wieki wieków. Bardziej szczegółowo

Wpisany przez by parafiaborowie czwartek, 24 listopada 2011 16:40 – Poprawiony czwartek, 15 grudnia 2011 18:00 MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam Bardziej szczegółowo

Mały katechizm. Przygotowanie dla dzieci pierwszokomunijnych Mały katechizm Przygotowanie dla dzieci pierwszokomunijnych Rudzica 2017 Znak Krzyża świętego W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa…. 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte… Bardziej szczegółowo

Tajemnice Różańca Świętego Tajemnice Różańca Świętego Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO Liturgia zatwierdzona rezolucją królewską z dnia 12 czerwca 1992 r. Zasadniczo Chrzest Święty powinien odbyć się w czasie nabożeństwa. W przypadku choroby Chrzest może odbyć się Bardziej szczegółowo

Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. KATECHIZM Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Dwa przykazania miłości 1.Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości, których znajomość obowiązuje przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. KATECHIZM BIERZMOWANYCH Podstawowe wiadomości, których znajomość obowiązuje przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. 1. MODLITWA PAŃSKA KATECHIZM BIERZMOWANYCH Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen. OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU 157. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Aby wszyscy byli jedno PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Dzwony, preludium organowe Liturgiczne pozdrowienie Ksiądz ewangelicki (mówi lub śpiewa): W Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE MODLITWY I PRAWDY KATECHIZMOWE NAJWAŻNIEJSZE MODLITWY I PRAWDY KATECHIZMOWE Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 1. WEJŚCIE: Maryjo, śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani. G h Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G Tyś świata Królową, Bardziej szczegółowo

Październik jest tradycyjnie uznawany za miesiąc modlitwy różańcowej. W kościołach zbierają się wierni, by rozważać tajemnice życia Jezusa i Maryi. Październik jest tradycyjnie uznawany za miesiąc modlitwy różańcowej. W kościołach zbierają się wierni, by rozważać tajemnice życia Jezusa i Maryi. Do odmawiania różańca zachęcała Maryja wielokrotnie w Bardziej szczegółowo

I. MODLITWY CHRZEŚCIJANINA I PRAWDY NAUKI KATOLICKIEJ I. MODLITWY CHRZEŚCIJANINA I PRAWDY NAUKI KATOLICKIEJ MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?… O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa – klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa – klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g Bardziej szczegółowo

Mały katechizm. Wpisany przez Administrator czwartek, 17 kwietnia 2008 15:06 – Zmieniony sobota, 23 maja 2015 07:49 Skład Apostolski Wyznanie wiary (Credo) Dziesięć Przykazań Bożych Dwa przykazania miłości Główne prawdy wiary Siedem sakramentów świętych Cztery cnoty główne Modlitwa Pańska Pozdrowienie anielskie Ostateczne Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej Bardziej szczegółowo

MAŁY KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH MAŁY KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła Bardziej szczegółowo

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (Łk 1, 35) A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego Bardziej szczegółowo

Pytania do zaliczenia przed bierzmowaniem: Pytania do zaliczenia przed bierzmowaniem: Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga. Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ – 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący – zna dobrze historię zbawienia od stworzenia Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. 124. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku powinien wysłuchać spowiedzi chorego, w miarę możności jeszcze przed udzieleniem Bardziej szczegółowo

Rites. Ustawa pokutne KYRIE. Antyfona na wejście Rites Antyfona na wejście Zapraszamy stałego kapłana, zbliża się do ołtarza i całuje go. Na ołtarzu lub ołtarzu są relikwie świętych i stanowi miejsce, gdzie ofiary zostały wykonane. W Starym Testamencie Bardziej szczegółowo

KL I szkoły podstawowej JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA KL I szkoły podstawowej JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Radom 2012 Przewodniczący redakcji: ks. Stanisław Łabendowicz Zespół redakcji: Katarzyna Kosmala, Ewa Świtka, Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Tajemnice RADOSNE. Tajemnice ŚWIATŁA. Tajemnice BOLESNE. Tajemnice CHWALEBNE Módl się z nami TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Tajemnice RADOSNE 1 Zwiastowanie 2 Nawiedzenie św. Elżbiety 3 Narodzenie Pana Jezusa 4 Ofiarowanie Pana Jezusa 5 Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni Tajemnice Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 – Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Bardziej szczegółowo

STWORZENIE, CZŁOWIEK, RELIGIA tematy i wiedza. Kolor czarny oznacza tematy i wiedzę obowiązkowe. LEGENDA Kolor czarny oznacza tematy i wiedzę obowiązkowe. Podkreślenia oznaczają linki do strony w internecie, gdzie można znaleźć notatki lub inne materiały związane z danym tematem. Kolor ubuntu orange Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty… 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ… 233 Akty uwielbienia… 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy… 15 Anioł Pański… 20 Błogosławieństwo dzieci… Bardziej szczegółowo

ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH PRZYGOTOWANIE OBRZĘDU 86. Kapłan mający udzielić choremu namaszczenia powinien się dowiedzieć, w jakim stanie chory się znajduje. Pomoże mu to wybrać odpowiedni obrzęd, Bardziej szczegółowo

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego: ODWIEDZANIE CHORYCH 42. Wszyscy chrześcijanie powinni uczestniczyć w troskliwej miłości Chrystusa i Jego Kościoła względem chorych. Niech troszczą się o nich według swoich możliwości, odwiedzają ich i Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Osoba ludzka SpiS treści Sło wo Bi sku pa Płoc kie go… 5 Sło wo Prze wod ni czą ce go Ze spo łu Re dak cyj ne go… 7 Od re dak cji… 9 Osoba ludzka Godność osoby ludzkiej… 13 Powołanie do szczęścia… 16 Wolność Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora…5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI SPIS TREŚCI Od Autora…5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI Bądź na wieki pochwalony…9 Bądź pochwalony, Boże…10 Bądź pozdrowiony, Ojcze…11 Bądź z nami z łaską swoją…12 Będę składał Tobie dzięki…13 Błogosławcie Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem Bardziej szczegółowo

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ Modlitwa jest życiem nowego serca. Powinna ożywiać nas w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o Tym, który jest naszym Życiem i naszym Wszystkim. Dlatego więc mistrzowie życia duchowego, Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości… 19 Akt pokuty… 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ… 241 Akty uwielbienia… 169 Aniele Boży… 19 Anioł Pański… 31 Akt żalu… 20, 24 Chwała na wysokości… Bardziej szczegółowo

Chrzest. 1. Dziękuję za uczestnictwo w Sakramencie Chrztu Świętego Teksty podziękowań do każdego tekstu można dołączyć nazwę uroczystości, imię i datę Chrzest 1. Dziękuję za uczestnictwo w Sakramencie Chrztu Świętego 2. Serdecznie dziękujemy za przybycie na uroczystość Bardziej szczegółowo

(ZA DUSZE W CZYŚDCU CIERPIĄCE) WIECZNY ODPOCZYNEK (ZA DUSZE W CZYŚDCU CIERPIĄCE) KORONKA 100 WIECZNY ODPOCZYNEK ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE WSTĘP Ponieważ zgodnie ze SPRAWIEDLIWYM OSĄDEM BOŻYM po śmierci nie ma już zasługiwania; dusze Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Zasadniczo chrzest święty powinien odbyć się w czasie nabożeństwa niedzielnego lub świątecznego przed wyznaniem apostolskiego wyznania wiary (jedynie Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Bardziej szczegółowo

15 maja Święto Zesłania Ducha Świętego PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA LITURGIA WSTĘPNA 15 maja 2016 – Święto Zesłania Ducha Świętego Refleksja przed nabożeństwem PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA PRELUDIUM O Duchu Święty, Boże Melodia: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, ok.1480, Ebersberg. Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE TABOR. Modlitewnik dla dorosłych. Wydawnictwo WAM Księża Jezuici NA GÓRZE TABOR Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM Księża Jezuici WSTĘP…5 KRÓTKI KATECHIZM Dziesięć przykazań Bożych…9 Dwa przykazania miłości…10 Złota reguła…10 Pięć przykazań kościelnych…11 Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii; Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI. O Panu Bogu ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI O Panu Bogu 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy. 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? Pana Boga nazywamy Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, Bardziej szczegółowo

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu) NIEDZIELA, 10.12.2017. (2. niedziela adwentu) Czytania mszalne: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2P 3, 8-14; Mk 1, 1-8; – Myśl na dzisiaj: Zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga. – EUCHARYSTIA? (jaka intencja Bardziej szczegółowo

MSZA RZYMSKA PAWŁA VI * MSZA RZYMSKA ŚW. PIUSA V ** MSZA RZYMSKA PAWŁA VI * MSZA RZYMSKA ŚW. PIUSA V ** K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH I NIE TYLKO KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH I NIE TYLKO Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice Bardziej szczegółowo

Duch Święty Trzecia Osoba Trójcy Duch Święty Trzecia Osoba Trójcy Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. (1Kor 12,3) YouCat 113-120 KKK 683-747 Duch Święty Skład Apostolski Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824) Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem:… Tu wklej obrazek przedstawiający postać Pana Jezusa albo Kielich z Hostią. Imię i nazwisko:… Klasa:… Szkoła:…… Kościół parafialny pod wezwaniem:…… Wydawnictwo WAM, 2011 Zeszyt ćwiczeń do nauczania Bardziej szczegółowo

Pamiętnymi uczynił cuda Swoje: Łaskawy i litościwy jest PAN. (Psalm 111,4) Dzwony, preludium organowe Liturgiczne powitanie i pozdrowienie Ks: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zb: Amen (Choralnik cz. 2 str. 10) Ks. Pan niech będzie z wami! Zb: I z duchem twoim! Pamiętnymi Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM Wstęp… 5 KRÓTKI KATECHIZM Dziesięć przykazań Bożych… 9 Dwa przykazania miłości… 10 Dwa przykazania natury… Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2008/2009 17 18 II Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2009 Dz 4,32-35 Ps 118 1 J 5,1-6 J 20,19-31 Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANEGO RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KATECHIZM BIERZMOWANEGO CZĘŚĆ 1 1. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO a. RADOSNE poniedziałki i soboty I. zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie II. nawiedzenie świętej Elżbiety III. narodzenie Jezusa IV. ofiarowanie Bardziej szczegółowo

V. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE V. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE Propozycje nabożeństw za zmarłych Wypominki to bardzo stara tradycja Kościoła, w której wierzący gromadzą się na modlitwie w intencji tych, którzy oczekują zmartwychwstania. Bardziej szczegółowo

Święto Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Święto Trójcy Świętej Główna myśl: Bóg daje nowe życie Tekst: J 3,1-8 Rozmowa Jezusa z Nikodemem Wyznanie wiary Wiersz przewodni: Łaska Pana Jezusa Chrystusa Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to Bardziej szczegółowo

Katechizm dla dzieci komunijnych – Trzebnice

Katechizm dla dzieci komunijnych

Katechizm dla dzieci komunijnych i bierzmowanych.

KATECHIZM DZIECKA PIERWSZOKOMUNIJNEGO, PONIŻEJ DLA BIERZMOWANYCH

Część I

PACIERZ

Znak krzyża świętego

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się Z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.Nie pożądaj żony bliźniego twego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.

2. A bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych

2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.

3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć.

4. Posty nakazane zachowywać.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych

Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Eucharystia.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Święcenia.

7. Małżeństwo.

Trzy cnoty Boskie

Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość.

Siedem grzechów głównych

Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

Uczynki miłosierne co do duszy

Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała

Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych odwiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego, i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo ciałem się stało. I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W czasie wielkanocnym zamiast „Anioł Pański” mówi się: Królowo nieba, wesel się, alleluja, Bo Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką

Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze! Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas Z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po nauce

Dzięki Ci, Boże, za światło tej Nauki ! Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed posiłkiem

Boże, Ty żywisz ptaki powietrzne i przyozdabiasz lilie polne. Błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za ten posiłek, który mamy spożywać. Prosimy Cię, Panie, daj wszystkim ludziom konieczne do życia pożywienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, który nas posiliłeś przy tym stole. Spraw, niech pokarm przyjęty dla pokrzepienia ciała przyczynia się także do naszego duchowego wzrostu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Część II

KATECHIZM

Zestaw pytań i odpowiedzi

O Panu Bogu

Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, i Ojciec nasz najlepszy. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Świętą.

4.Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?

Pan Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze, i dlatego Pana Boga nazywamy wiecznym.

5.Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?

Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

6.Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

7.Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie stworzenia swoje.

8.Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?

Bo Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze.

9.Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?

Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

O aniołach

10.Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

11.Na co Pan Bóg stworzył aniołów?

Pan Bóg stworzył aniołów, aby Pana Boga chwalili, ludziom do zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem w niebie.

12.Jak nazywamy aniołów, którzy nam pomagają?

Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

13.Czy wszyscy aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

Niektórzy aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

14.Jak Pan Bóg ukarał zbuntowanych aniołów?

Zbuntowanych aniołów Pan Bóg strącił do piekła, gdzie nie mogą oglądać Go i cierpią wieczne męki.

15.Jak nazywamy zbuntowanych aniołów?

Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami albo diabłami.

16.Co czynią złe duchy?

Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

O człowieku

17.Skąd się wziął człowiek?

Człowieka stworzył Pan Bóg.

18.Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną.

19.Do kogo jest podobna dusza ludzka?

Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest duchem, ma rozum i wolną wolę i nigdy nie umiera.

20.Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił jego wolę i żył wiecznie, szczęśliwie we wspólnocie z Nim.

21.Dlaczego pierwsi ludzie byli szczęśliwi?

Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi, bo byli miłymi dziećmi Bożymi, praca nie była dla nich ciężarem, nie chorowali i mieli nie umierać.

O grzechu pierworodnym

22.Czego wymagał Pan Bóg od pierwszych ludzi?

Pan Bóg wymagał, aby pierwsi ludzie kochali Go i byli Mu posłuszni.

23.Jak nazywa się nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

24.Jak Pan Bóg ukarał pierwszych ludzi za ich grzech?

Pan Bóg pozbawił ich laski uświęcającej, prawa do nieba i przestali być dziećmi Bożymi; Pan Bóg zapowiedział, że za karę będą musieli ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

25.Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

Od grzech u pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą.

O rzeczach ostatecznych

26.Co to jest śmierć?

Śmierć jest to rozłączenie duszy i ciała.

27.Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży.

28.Dokąd idzie dusza po sądzie?

Po sądzie Bożym czeka duszę albo nagroda w niebie, bezpośrednio lub po oczyszczeniu w czyśćcu, albo wieczna kara w piekle.

29.Jaka jest nagroda w niebie?

Dusze w niebie są szczęśliwe, bo oglądają Pana Boga, są razem z Panem Jezusem, Najświętszą Maryją Panną, Aniołami i Świętymi.

30.Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?

Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.

31.Co się dzieje z duszą w czyśćcu?

Dusza w czyśćcu przez jakiś czas cierpi dotkliwe męki, a potem idzie do nieba.

32.Kiedy i ciało otrzyma nagrodę albo karę wieczną?

Na końcu świata wszyscy ludzie zmartwychwstaną na Sąd Ostateczny. Wtedy również ciało człowieka otrzyma nagrodę albo karę wieczną.

O przykazaniach Bożych

Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć.

34.Kiedy zachowujemy pierwsze przykazanie Boże?

Pierwsze przykazanie zachowujemy, gdy:

1.wierzymy w Pana Boga i we wszystko, co Pan Bóg objawił,

2. modlimy się często — rozmawiamy z Panem Bogiem,

3. oddajemy Mu cześć.

35.Kiedy zachowujemy drugie przykazanie Boże?

Drugie przykazanie zachowujemy, gdy:

1. szanujemy imię Boże i imiona świętych,

2. szanujemy miejsca i rzeczy poświęcone,

3. szanujemy osoby poświęcone Panu Bogu,

4. zachowujemy skupienie w kościele.

36.Które jest trzecie przykazanie Boże?

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

37.Kiedy zachowujemy trzecie przykazanie Boże?

Trzecie przykazanie Boże zachowujemy, gdy:

1. przeznaczamy niedziele i święta na oddanie czci Bogu,

2. na uczestniczenie we Mszy świętej,

3. na odpoczynek i pełnienie dobrych uczynków.

38.Które jest czwarte przykazanie Boże?

Czcij ojca swego i matkę swoją.

39.Kiedy zachowujemy czwarte przykazanie Boże?

Czwarte przykazanie Boże zachowujemy, gdy:

1. szanujemy, kochamy i słuchamy swoich rodziców,

2. szanujemy opiekunów i przełożonych,

3. kochamy i modlimy się za swoją Ojczyznę.

40.Które jest piąte przykazanie Boże?

Nie zabijaj.

41.Kiedy zachowujemy piąte przykazanie Boże?

Piąte przykazanie zachowujemy, gdy:

1. szanujemy życie i zdrowie własne,

2. szanujemy życie i zdrowie innych ludzi,

3. gdy nie niszczymy i nie zanieczyszczamy naturalnego środowiska,

4. opiekujemy się zwierzętami i ptakami.

42.Które jest szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

Szóste przykazanie: Nie cudzołóż.

Dziewiąte przykazanie: Nie pożądaj żony bliźniego twego.

43.Kiedy zachowujemy szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

Przykazanie szóste i dziewiąte zachowujemy, gdy:

1. zachowujemy się skromnie,

2. mamy czyste myśli i słowa,

3. unikamy okazji do powstawania nieczystych myśli i bezwstydnego zachowania się.

44.Które jest siódme i dziesiąte przykazanie Boże?

Siódme przykazanie: Nie kradnij.

Dziesiąte przykazanie: Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest [bliźniego twego].

45.Kiedy zachowujemy siódme i dziesiąte przykazanie

Boże?

Siódme i dziesiąte przykazanie zachowujemy, gdy:

1. nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela,

2. szanujemy cudze i własne rzeczy,

3. szanujemy rzeczy społeczne,

4. oddajemy rzeczy znalezione lub pożyczone

5. szanujemy pracę ludzi.

46.Które jest ósme przykazanie Boże?

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

47.Kiedy zachowujemy ósme przykazanie Boże?

Ósme przykazanie zachowujemy, gdy:

1. mówimy prawdę,

2. mówimy dobrze o innych ludziach,

3. nie pozwalamy innym mówić ile o bliźnich.

48.Które są najważniejsze przykazania Boże?

Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są przykazania miłości:

1. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,

2. A bliźniego swego jak siebie samego.

O przykazaniach kościelnych

49.Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachować powinien?

Przykazania kościelne.

50.Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?

Sam Pan Jezus.

51.Ile jest przykazań kościelnych?

Przykazań kościelnych jest pięć:

W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych; Przynajmniej raz w roku spowiadać się;

3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć; Posty nakazane zachowywać; Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

O grzechu

52.Co to jest grzech?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

53.Czy wszystkie grzechy są jednakowe?

Nie wszystkie grzechy są jednakowe; jedne są ciężkie, czyli śmiertelne, inne są lekkie, czyli powszednie.

54.Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

Gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej rzeczy.

55.Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?

Przez grzech śmiertelny człowiek obraża Pana Boga, zrywa z Nim przyjaźń, krzywdzi braci, pozbawia się łaski uświęcającej i prawa do nieba, zasługuje na kary tu na ziemi i potępienie wieczne.

O Panu Jezusie

56.Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

57.W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?

Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

58.Kto jest Ojcem Pana Jezusa?

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

59.Kto jest Matką Pana Jezusa?

Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.

60.Kim był święty Józef?

Święty Józef był Opiekunem Pana Jezusa.

61.Dlaczego Matka Boża nazywa się Najświętsza?

Matka Boża nazywa się Najświętsza, bo nie miała żadnego grzechu i była pełna łaski Bożej.

62.Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą?

Matka Boża nazywa się Niepokalanie Poczętą, bo wolna była od grzechu pierworodnego i była pełna łaski Bożej.

O łasce Bożej

63.Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?

Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy laski Bożej.

64.Kto wysłużył nam łaskę Bożą?

Łaskę Bożą wysłużył nam Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.

65.Jakie są rodzaje łaski Bożej?

Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

66.Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, czyni dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

67.Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcająca?

Po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą na chrzcie świętym.

68.Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?

Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełnia grzech ciężki.

69.Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?

Utraconą laskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty.

70.Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

O sakramentach świętych

71.Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam życie Boże.

72.Co sprawiają sakramenty święte w nas?

Przez sakramenty święte Pan Jezus łączy się z nami, udziela nam życia Bożego i daje swoje łaski.

73.Ile jest sakramentów świętych ?

Sakramentów świętych jest siedem:

1. chrzest, 2. bierzmowanie, 3. Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament, 4. pokuta, 5. namaszczenie chorych, 6. kapłaństwo, 7. małżeństwo.

74.Które sakramenty można przyjmować tylko raz w życiu?

Chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń.

O chrzcie świętym

75.Co to jest chrzest święty?

Chrzest święty jest bramą sakramentów; jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, jednoczy nas z Sobą, daje nam życie Boże i włącza nas do Kościoła świętego.

76.Kto może chrzcić?

Chrztu świętego udziela zazwyczaj kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku może udzielić go każdy człowiek.

O sakramencie pokuty

77.Co to jest pokuta?

Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

78.Jakie warunki trzeba wypełnić, aby przyjąć sakrament pokuty godnie i z pożytkiem dla duszy?

Żeby Pan Jezus odpuścił nam grzechy w sakramencie pokuty trzeba: zrobić rachunek sumienia, żałować za grzechy, zrobić mocne postanowienie poprawy, szczerze się wyspowiadać i zadośćuczynić (wynagrodzić) Panu Bogu i ludziom.

79.Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

80.Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów. Trzeba żałować za grzechy, gdyż przez nie obraziliśmy Pana Boga.

81.Co trzeba uczynić po obudzeniu żalu za grzechy?

Po przeproszeniu Pana Boga za grzechy trzeba mocno postanowić więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu.

82.Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

83.Jaka powinna być spowiedź?

Spowiedź powinna być szczera i całkowita, to znaczy, że na spowiedzi trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy.

84.Co się dzieje w duszy przez spowiedź dobrze odbytą?

W spowiedzi dobrze odbytej Pan Jezus odpuszcza grzechy i karę wieczną, przywraca laskę uświęcającą i daje laski uczynkowe do zachowania przykazań.

85.Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest to wypełnienie wyznaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wyrządzonych ludziom.

O sakramencie Eucharystii

86.Co to jest Najświętsza Eucharystia?

Najświętsza Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

87.Jakie sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy?

Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Eucharystię oraz sakrament święceń.

88.Co czyni Pan Jezus w ofierze Mszy świętej?

We Mszy świętej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z na¬mi Ojcu Niebieskiemu oraz karmi nas swoim Ciałem.

89.Co. to jest Msza święta?

Msza święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu.

90.Co to jest Komunia święta?

Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu czyli spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina nazywamy Komunią świętą. We Mszy świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię świętą.

Co sprawia w nas Komunia święta?

Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną rodzinę dzieci Bożych, wzmacnia miłość, pomnaża łaskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe.

92.Kto może przyjmować Komunię świętą?

Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy grzechu śmiertelnego.

O Kościele świętym

93.Skąd wiemy o tym wszystkim, czego uczymy się o Panu Bogu?

Sam Pan Bóg objawił to ludziom.

94.Komu polecił Pan Jezus nauczać tego, co Pan Bóg objawił ludziom?

Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom nauczać ludzi tego, co Pan Bóg objawił.

95.Którego Apostoła wybrał Pan Jezus jako swego zastępcę?

Pan Jezus wybrał św. Piotra jako swego zastępcę.

96.Kto jest następcą św. Piotra?

Następcą św. Piotra jest Biskup Rzymu, czyli Papież, Ojciec Święty.

97.Kto jest następcą Apostołów?

Następcami Apostołów są biskupi.

98.Kto pomaga biskupom w nauczaniu tego, co Pan Bóg objawił?

W nauczaniu tego, co Pan Jezus objawił, pomagają biskupom kapłani, czyli księża oraz diakoni.

99.Kto stanowi Kościół święty?

Kościół święty stanowią: papież, biskupi, kapłani, diakoni i wierni. Wszyscy ludzie odkupieni przez Chrystusa stanowią Lud Boży.

100.Jakie są główne obowiązki katolika?

1. Wierzyć w to wszystko, co Pan Bóg objawił, a Kościół naucza,

2. wypełniać przykazania Boże i kościelne,

3. przyjmować sakramenty święte,

4. modlić się i pełnić dobre uczynki.

W kościele…

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(3 razy)

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina! Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Chwała na wysokości…

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbi¬my Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Wierzę w jednego Boga…( Podczas Mszy Świętej)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

1 Modlitwa przed spowiedzią Panie Jezu, chcę Ci wyznać wszystkie moje grzechy. Proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA I według Bożych przykazań

Przykazanie 1

Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?

Czy podczas modlitwy myślałem specjalnie o innych sprawach?

Czy nie uczyłem się religii?

Przykazanie 2

Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?

Czy mówiłem brzydkie słowa?

Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?

Przykazanie 3

Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?

Czy spóźniłem się na Mszę świętą?

Czy w kościele zachowywałem się źle?

Czy pracowałem w dniu świątecznym?

Przykazanie 4

Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?

Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?

Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub kalekich?

Przykazanie 5

Czy biłem kogoś?

Czy przezywałem?

Czy źle komuś życzyłem?

Czy namawiałem bliźniego do grzechu?

Czy dręczyłem zwierzęta?

Przykazanie 6 i 9

Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?

Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?

Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?

Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?

Czy robiłem coś bezwstydnego sam…, z kimś?

Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć…, słyszeć…, czynić?

Przykazanie 7 i 10

Czy kradłem: komu i co?

Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy psułem rzeczy cudze?

Czy oszukiwałem: kogo i w czym?

Czy chciałem kraść: komu i co?

Przykazanie 8

Czy kłamałem?

Czy oczerniałem bliźniego?

Czy obmawiałem?

Czy posądzałem?

RACHUNEK SUMIENIA II Wobec Boga

Czy ty kochasz Boga ponad wszystko?

Czy pamiętasz, że w Chrzcie świętym stałeś się dzieckiem Boga?

Czy wierzysz w to, że Bóg tak cię kocha, jak najlepszy Ojciec?

Czy dziękujesz Bogu za wszelkie dobro?

Czy modlisz się codziennie rano i wieczorem?

Czy myślisz o Bogu na modlitwie?

Czy w niedziele i święta chętnie idziesz do kościoła na Mszę świętą?

Jak uczestniczysz we Mszy świętej?

Jak często przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii świętej?

Jak wygląda twoje przygotowanie i dziękczynienie po Komunii świętej?

Czy imię Boże i Świętych wypowiadasz z szacunkiem?

Czy zawsze chodzisz na religię? Jak w niej uczestniczysz? Jak prowadzisz zeszyt?

Czy nie wstydzisz się swojej wiary?

Czy potrafisz jej bronić?

Jak zachowujesz się w niepowodzeniach i cierpieniu?

Czy ufasz Bogu?

Wobec bliźnich

Czy wiesz, że nie żyjesz sam i tylko dla siebie?

Czy dziękujesz Bogu za rodziców, rodzinę, wychowawców i kolegów?

Czy starasz się zawsze być dla nich dobry?

Czy umiesz rodzicom powiedzieć i pokazać to, że ich kochasz?

Czy dziękujesz im za ich dobroć?

Czy codziennie modlisz się za nich?

Czy starasz się o to, by swoim zachowaniem nie sprawiać im przykrości i kłopotów?

Czy przy różnych okazjach robisz im jakąś miłą niespodziankę?

Czy pozwalasz im odpoczywać po pracy?

Czy pomagasz im chętnie?

Czy zawsze dobrze o nich mówisz?

Czy umiesz być dobry dla rodzeństwa, krewnych? Czy żyjesz z nimi w zgodzie?

Czy jesteś Bogu wdzięczny za nich? Czy modlisz się za nich?

Czy szanujesz swoich wychowawców, nauczycieli, starszych?

Czy umiesz być wdzięczny za dobro, jakie przez nich otrzymujesz?

Czy jesteś gotów im pomóc?

Czy się z nich nie wyśmiewasz i nie obrażasz ich?

Czy jesteś koleżeński?

Czy bijesz, przezywasz i dokuczasz kolegom?

Czy nie namawiałeś kogoś do grzechu?

Czy komuś czegoś nie ukradłeś?

Czy oddałeś rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy zawsze mówisz prawdę?

Czy dotrzymujesz obietnic?

Czy stajesz w obronie słabszych?

Czy modlisz się za swoją Ojczyznę?

Czy umiesz przyznać się do winy?

Wobec siebie

Czy dbasz o swoje zdrowie?

Czy jesz wystarczająco?

Czy ze względu na zdrowie uprawiasz sport?

Czy umiesz się zachować na drodze i przy przechodzeniu przez jezdnię?

Czy nie szkodzisz sobie na zdrowiu poprzez palenie papierosów czy picie alkoholu?

Czy złe i nieczyste myśli starasz się zaraz od siebie odrzucić?

Czy oglądasz filmy niedozwolone?

Czy czytasz dobre książki?

Czy nauka jest dla ciebie ważniejsza niż zabawa?

Czy umiesz pokonać swoje lenistwo?

Czy często szukasz wymówek, żeby czegoś nie zrobić?

Czy jesteś uparty?

Czy łatwo wpadasz w gniew?

Czy potrafisz z czegoś zrezygnować, umartwić się?

Czy szanujesz rośliny i zwierzęta?

Czy starasz się być coraz lepszym?

Jak starasz się poprawić ze swoich grzechów i wad?

Żal za grzechy

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.

„Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”.

Postanowienie poprawy Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

Formuła spowiedzi

Pozdrów kapłana: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Uczyń znale krzyża świętego mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen.

Przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami (tu wymień grzechy).

(Na następnych spowiedziach mówi się: Ostatni raz u spowiedzi byłem/-am … Zadaną pokutę odprawiłem/-am (lub nie odprawiłem/-am).

Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga

– i wymienia się grzechy) …………

Po wymienieniu wszystkich grzechów powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję, postanawiam poprawę, a Ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Wysłuchaj nauki kapłana. Wyraź swój żal za grzechy bijąc się w piersi i mówiąc (3 razy): Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

Po rozgrzeszeniu, jak kapłan zapuka, podziękuj kapłanowi mówiąc: Bóg zapłać.

Odejdź od konfesjonału i pomódl się przed Najświętszym Sakramentem.

Odmów zadaną pokutę

Pytania do BIERZMOWANIA

CZĘŚĆ A – Pacierz

-1. Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, l w Jezusa

Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i

pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i

umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

-2. Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pociesźycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

-3. Dziesięć Przykazań Bożych

„Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

– 4. Przykazań Kościelnych

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

-5. Główne prawdy wiary

Jest jeden Bóg. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

-6. Uczynki miłosierdzia względem ciała

Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Chorych nawiedzać. Umarłych grzebać

-7. Uczynki miłosierdzia względem duszy

Grzeszących upominać. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować. Modlić się za żywych i umarłych.

-8. Siedem Sakramentów Świętych

Chrzest Bierzmowanie Eucharystia Pokuta Namaszczenie chorych Kapłaństwo Małżeństwo

-9. Siedem darów Ducha Świętego

Mądrość Rozum Rada Męstwo Umiejętność Pobożność Bojaźń Boża

-10. Siedem grzechów głównych

Pycha Chciwość Nieczystość Zazdrość Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu Gniew Lenistwo

-11. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień Odkładać pokutę i nawrócenie, aż do śmierci

-12. Trzy Cnoty Boskie (teologalne)

Wiara,

Nadzieja,

Miłość

-13. Cnoty główne (kardynalne)

Roztropność,

Sprawiedliwość

Umiarkowanie,

Męstwo

-14. Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć,

Sąd Boży,

Niebo albo piekło

-15. Warunki sakramentu pokuty

Rachunek sumienia Żal za grzechy Mocne postanowienie poprawy Spowiedź szczera. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

-16. AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuje za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Przykazanie miłości

1)Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem

2)Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

CZĘŚĆ B Pytania – katechizmowe

1.Co to jest religia?

Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

2.Jaką religią jest religia katolicka?

Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.

O OBJAWIENIU BOŻYM

3.W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie świętym i Tradycji.

4.Co to jest Pismo święte?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

5.Kto jest autorem Pisma świętego?

Pierwszorzędnym autorem Pisma świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

6.Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo święte?

Pismo święte dzieli się na Stary Testament – 45 t ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 72 księgi.

7.Co jest przewodnią myślą Pisma świętego?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

8.Które z wszystkich ksiąg Pisma świętego są najważniejsze?

Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

9.Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też Dobrą Nowiną, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego. Sens życia.

10. Kto napisał 4 Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, i św. Jan.

11. Wymień Księgi Pisma świętego Nowego Testamentu.

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Aposto­łów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

12. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów a także 6 prawd wiary.14. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.15. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

1. z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,

2. z przekonania wszystkich ludów,

3. z własnego sumienia,

4. z Objawienia Bożego.16. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).17. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe do­skonałości.18. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.19. Co to jest Trójca Święta?

Jednego Boga w Trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazy­wamy Trójcą Przenajświętszą.20. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same dosko­nałości.21. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

a)wieczny – zawsze był, jest i będzie,

b)wszechmocny – wszystko może czynić co chce,

c)niezmienny – zawsze jest ten sam,

d)najmędrszy – wszystko co robi jest mądre i dobre,

e)Święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi,

f)najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze,

g)najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.22. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.23.Na co Pan Bóg stworzył cały świat?

a)dla chwały swojej,

b) dla dobra i szczęścia stworzeń. 24. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą. 25. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowa­nych aniołów nazywamy szatanami. 26. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i du­szy nieśmiertelnej. 27. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki której może wybierać między dobrem a złem. 28. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osią­gnął szczęście wieczne. 29. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice Adam i Ewa?

Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność. 30. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi. 31. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym. 32. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci. 33. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywa­my Ją Niepokalanie Poczętą. 34.Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela. 35. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu. 36. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:

a. przez wybrany naród izraelski.

b. przez proroctwa mesjańskie,

c. przez figury mesjańskie. 37. Co to są figury mesjańskie?

Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które mają pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela. 38. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. 39. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. 40. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz; Pomazaniec Pański. 41. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

Matką – Najświętsza Maryja Panna.

Opiekunem – święty Józef. 42. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

1)powiedział o tym Bóg Ojciec,

2)zaświadczyli to Apostołowie,

3)wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,

4)swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem. 43. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:

1.Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),

2.historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz). 44. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w mia­steczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego He­roda. 45. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu; pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu; ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda; pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia; chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela; 3 lata publicznej działalności; powołanie 12 Apostołów; ustanowienie Kościoła Świętego; wybór św. Piotra na swego następcę; śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek o godz. 15.00; Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę; Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. 46. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg. 47. Wymień kilka cudów Pana Jezusa:

Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej; rozmnożenie chleba, uzdrowienie paralityka, wskrzeszenie Łazarza, Zmartwychwstanie. 48. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:

o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o Dobrym Pasterzu, o robotnikach w winnicy, o talentach, o pszenicy i kąkolu. 49. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił Pan Bóg w Starym Testa­mencie.

CZĘŚĆ C – O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to:

a)zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,51. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.52. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie Papież Franciszek53. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).54. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.55.Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.56.Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ:

a)ma jednego najwyższego pasterza,

b)głosi jedną i tę samą naukę,

c)udziela wszędzie tych samych sakramen­tów świętych.57.Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty ponieważ:

a)głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa,

b)sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy świętej i udziela sakramentów świętych,

c)wychował i wychowuje zastępy świętych.58.Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny ponieważ:

a)jest przeznaczony dla wszystkich ludzi,

b)rozszerza się po całej ziemi,

c)trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata.59.Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ponieważ:

a)uczy tego samego co apostołowie

b)udziela tych samych sakramentów co oni,

c)biskupi są prawowitymi następcami apostołów.60.Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?

Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty przez Ducha Świętego. 61.Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. 62.Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 63.Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania. 64. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele. 65.Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi Biskup-Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kilka metropoli tworzy prowincję kościelną. 66.Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się legnicka; jej patronami są: Św. Piotr i Paweł, św. Jadwiga Śląska , św. Józef biskupem ordynariuszem jest bp ks. Zbigniew Kiernikowski a pomocniczym bp. Ks. Marek Mendyk. 67.Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dziekanem?

Nasza parafia należy do dekanatu Chocianów, dziekanem jest ks. Stanisław Łobodziec . 68.Co to jest Świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący). 69.Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

a)Matką Boga – Jezusa Chrystusa,

b)Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili ży­cia),

c)Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem,

d)Królową Polski.

70.Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej:

Święto Ofiarowania Pańskiego 2 II; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 III; Królowej Polski 3 V; Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny 15 VIII; Matki Boskiej Częstochowskiej 26 VIII; Narodzenie Najśw. Maryi Panny 8 IX; Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Parmy 8 XII.

71.Wymień kilku polskich świętych:

Św. Stanisław biskup i męczennik; św. Jan z Kęt kapłan; św. Jacek; św. Stanisław Kostka; św. Maksymilian Kolbe; św. Jadwiga Królowa; św. Brat Albert Chmielowski, Jan Paweł II.

72.Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

73.Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

74.Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci – sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

75.Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

76.Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

77.Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

CZĘŚĆ D – O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Jeżeli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania (Mt 19,17).

78. Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?

Dziesięć Przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był wodzem narodu żydowskiego i pośrednikiem między Bogiem a ludźmi swego narodu.

79.Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

80.Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

81.Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki(śmiertelny) i lekki.

82.Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

83.Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

84.Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęca­jącej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu. przy­głusza głos sumienia.

85.Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to co się sprzeciwia Panu Bogu.

86.Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

87.Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

88. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

89.Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

90.Co to są cnoty obyczajowe?

Cnoty obyczajowe są to te cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje).

91.Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?

1.Wierzyć Panu Bogu.

2.Zaufać Panu Bogu.

3.Miłować Pana Boga.

4.Czcić Pana Boga.

92.Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty.

93.Jaka powinna być nasza wiara?

Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

94.Co to znaczy ufać Panu Bogu?

Ufać Panu Bogu to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia.

95.Co to znaczy miłować Pana Boga?

Miłować Pana Boga to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich.

96.Co to znaczy czcić Pana Boga?

Czcić Pana Boga to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazy­wać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

97.Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indy­widualna lub liturgiczna.

98. W jakim celu winniśmy się modlić?

W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

99. Jak trzeba się modlić?

Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

100. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska – to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych po­trzeb.

101. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa ,,Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

102. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę Anioł Pański?

Anioł Pański odmawiamy na pamiątką chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

103. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

104. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.

105. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i starszych.

106. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie i zdrowie duszy i ciała u siebie i u bliźnich.

107. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

108. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

W VII i X Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

109. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

W VIII Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobrą sławę bliźniego.

110. Wymień obowiązujące święta kościelne:

Boże Narodzenie (25 grudnia); Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok l stycznia); Uroczystość Objawienia Pań­skiego (Trzech Króli – 6 stycznia); Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

111. W jakim celu Kościół św. nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

112. Jakie znasz rodzaje postów?

Co do jakości (od mięsa) i co do ilości (3 razy dziennie).

O ŁASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

Przygotowanie do I Komunii Świętej – o czym trzeba pamiętać?

Przygotowanie do I Komunii Świętej jest ważne dla rodziców oraz samego dziecka, gdyż w czasie uroczystej mszy po raz pierwszy otrzymuje ono Eucharystię. Przed istotnym dniem należy skupić się na aspekcie duchowym, ale dorośli nie mogą zapomnieć także o imprezie, zaproszeniu gości oraz kupnie prezentów. Jak powinny wyglądać przygotowania do I Komunii Świętej, które pozwolą cieszyć się tym dniem?

Przygotowanie do I Komunii Świętej – lista zajęć i obowiązków

Przygotowanie do I Komunii Świętej nie zawsze odbywa się w taki sam sposób, gdyż jest uzależnione od parafii i proboszcza sprawującego nad nią opiekę. Część rodziców już na początku roku otrzymuje rozpiskę zajęć, w których uczestniczą nie tylko dzieci, ale również opiekunowie. Spotkania mają na celu przybliżyć wiernych do Boga oraz lepiej zrozumieć chrześcijaństwo i powagę wydarzenia.

Podejście księdza i jego doświadczenie ułatwiają przygotowanie do I Komunii Świętej. Forum internetowe czy grupa na portalu społecznościowym, gdzie rodzice będą mogli podzielić się swoimi uwagami i szybko komunikować z osobami przygotowującymi dzieci do sakramentu, to dobry pomysł.

O czym jeszcze należy pamiętać? Opiekunowie i dzieci, które otrzymają Komunię Świętą, muszą regularnie uczestniczyć we mszy, niezbędna jest także spowiedź.

Przygotowanie do I Komunii Świętej – wymagane modlitwy

Przygotowanie do I Komunii Świętej wymaga od dziecka przyswojenia sobie wybranych modlitw oraz zwiększenia aktywności w życiu Kościoła. Dziecko uczy się Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia anielskiego, Składu apostolskiego, modlitwy do Anioła Stróża oraz przykazania miłości. Wymagana jest znajomość 10 Przykazań Bożych i ich znaczenia. Młody człowiek powinien umieć wyrecytować 7 Sakramentów Świętych, modlitwę Chwała Ojcu, Akt Wiary, Akt Nadziei, Akt Miłości oraz Akt Żalu. Niektóre parafie wymagają również modlitwy Pod Twoją Obronę. Wraz z rodzicami dzieci powinny umieć wykonywać rachunek sumienia oraz zapoznać się z formułką spowiedzi.

Przygotowanie do I Komunii Świętej wymaga nauki, regularnego uczęszczania na mszę świętą oraz prób. Jednak przyjmowanie sakramentu jest bardzo emocjonującym wydarzeniem, które wynagrodzi wszystkie trudy i długie spotkania.

Przygotowanie do I Komunii Świętej – aspekty praktyczne

Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje również aspekty praktyczne – wystrój kościoła, kwiaty, pamiątki dla dzieci i odpowiednie stroje. Podczas mszy odbywających się przez I Komunią najmłodsi otrzymują różaniec, książeczkę do nabożeństwa i medalik – dewocjonalia, które mają im później pomagać w rozwijaniu swojej religijności. Rodzice powinni również pomyśleć o upominkach dla księży i katechetów, stanowiących podziękowanie za przygotowanie do I Komunii Świętej. W większości przypadków rodzice organizują składkę pieniężną, dzięki czemu możliwe jest pokrycie wszystkich wydatków.

Przygotowanie do I Komunii Świętej oznacza również zorganizowanie przyjęcia dla dziecka. Bierze w nim udział cała rodzina oraz przyjaciele. Impreza może odbywać się zarówno w restauracji, jak i w domu. Uroczysta msza, rodzinny obiad i prezenty sprawiają, że jest to niezapomniany dzień dla dziecka. Warto zadbać o każdy szczegół.

Przygotowanie I Komunii Świętej wymaga wielu prac, nauki oraz właściwej postawy, gdyż jest to ważne wydarzenie w życiu każdego chrześcijanina. Dziecko musi zdawać sobie sprawę z powagi sakramentu. Ważne jednak, by nie zapomnieć również o aspektach praktycznych.

So you have finished reading the katechizm dla dzieci komunijnych pdf topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Katechizm dla dzieci komunijnych, Mały KATECHIZM pdf, Katechizm do Komunii 2021 pdf, KATECHIZM do Komunii 2022 PDF, MAŁY KATECHIZM dla dzieci pierwszokomunijnych PDF, Mały katechizm dla dzieci, KATECHIZM do Komunii do druku, Katechizm do Komunii 2022

Leave a Comment